กล้องจุลทรรศน์อัญมณี A24

Gem Microscope เป็นกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการตรวจสอบอัญมณี โดยเพิ่มที่หนีบอัญมณี ขาตั้งแบบมีไทเทเบิล ไฟด้านข้างที่ยืดหยุ่นได้ ระยะการทำงานในสนามมืด สามารถตรวจสอบพื้นผิวอัญมณีเรียบได้ง่ายและชัดเจน