A23 ซูมต่อเนื่อง

Continous Zoom Microscope เป็นกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอพร้อมเลนส์ซูมแบบต่อเนื่องซึ่งสามารถซูมได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 0.7x ถึง 4.5x ต้องมีการออกแบบที่ซับซ้อนมากขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่าการขยายในดวงตาทั้งสองข้างสามารถซูมได้อย่างต่อเนื่องและคงกำลังเท่าเดิมตลอดเวลา ระบบซูมออปติกแบบคู่ขนานช่วยให้สามารถเพิ่มการแนบฟังก์ชันเพิ่มเติมในเส้นทางออปติคัล ซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้ใช้มากกว่าระบบซูม Greenough

123 ถัดไป > >> หน้า 1 / 3